Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (24-7-2017)

Προκηρύξεις θέσεων

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 4324/15.06.2017 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης τριάντα δύο 32) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008) 6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο 2017. 

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 25η Ιουλίου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRID.D.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA.Β.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.R.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.E.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.D.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.F.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ενταξης (EMPL.D.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.C.2) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Κοινό Κέντρο Ερευνών» (JRC.A.3)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.B.2)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.B.3)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας των Τροφίμων και Υγείας (SANTE.Ε.4)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας των Τροφίμων και Υγείας (SANTE.Ε.5)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας των Τροφίμων και Υγείας (SANTE.G.3)
 • Mία θέση στη Γενική Γραμματεία (SG.Ε.1 )

Διαβάστε την Ανακοίνωση Προκήρυξης