Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (10-7-2017)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (10-7-2017)

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (10-7-2017)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 4324/15.06.2017 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης τριάντα δύο 32) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008) 6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο 2017.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 25η Ιουλίου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRID.D.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA.Β.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.R.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.E.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.D.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.F.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ενταξης (EMPL.D.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.C.2) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Κοινό Κέντρο Ερευνών» (JRC.A.3)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.B.2)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.B.3)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας των Τροφίμων και Υγείας (SANTE.Ε.4)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας των Τροφίμων και Υγείας (SANTE.Ε.5)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας των Τροφίμων και Υγείας (SANTE.G.3)
 • Mία θέση στη Γενική Γραμματεία (SG.Ε.1)

2. Όσον αφορά στην 25η Σεπτεμβρίου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA.C.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (CΟΜP.D.6)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.04) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.06) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.L.5)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.C.3)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.G.2)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.G.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.D.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας (GROW.03)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.D.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.Β.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.C.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Eμπορίου (TRADE.D.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Eμπορίου (TRADE.G.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Eμπορίου (TRADE.H.5)

Διαβάστε την Ανακοίνωση Προκήρυξης (ΑΔΑ: ΩΗΩ0465ΧΘΨ-Θ2Ι)

Για την Π.Ε. Κοζάνης