Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (21-5-2018)

Προκηρύξεις θέσεων
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ ́ αριθμ. 2958/26.04.2018 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (27) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής 1, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Μάιο και τον Ιούνιο 2018.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 25 Μαΐου 2018, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Aνταγωνισμού (COMP.Ε.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Aνταγωνισμού (COMP.H.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.B.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων
  (ECFIN.F.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO.Α.4.1)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO.Α.4.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL.E.3)
 • Mία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat”(ESTAT.C.1)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.C.4)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.C.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (ΜARE.D.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.B.1)
 • Mία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF.D.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.B.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.G.3)
  (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στη  Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.Β.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.Β.2)

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΒΡΘ465ΧΘΨ-ΚΣΣ)