Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (18-5-2017)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (18-5-2017)

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (18-5-2017)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ ́ αριθμ. 2965/26.04.2017 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης εικοσιτριών (23) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.7 του ν.3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Μάιο και τον Ιούνιο 2017.

Αναλυτικότερα:

1.Όσον αφορά στην 26η Μαΐου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI.B.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT.D.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (EΝΕR.B.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (EΝΕR.C.3)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.A.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.C.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.C.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.A.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.G.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.Β.2)

2. Όσον αφορά στην 26η Ιουνίου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράση για το Κλίμα (CLIMA.C.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράση για το Κλίμα (CLIMA.C.4.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράση για το Κλίμα (CLIMA.C.4.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.F.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.B.4)(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.C.4)(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL.Β.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.C.2) (cost free, χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.E.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.A.3.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.A.6)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.A.4)

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΑΖΓ465ΧΘΨ-Σ6Λ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης