Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (17-5-2019)

Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (17-5-2019)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 2994/02.05.2019 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (34) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Μάιο και τον Ιούνιο 2019.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 27 Μαΐου 2019, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM.D.3)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Yγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.E.2)

2. Όσον αφορά στην 25η Ιουνίου 2019, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT.D.2)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Yγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.D.4)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.A.1)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Kινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.B.4)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.D.1)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.C.1) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.Α.4) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ι1Ρ465ΧΘΨ-46Α)