Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (16-4-2018)

Προκηρύξεις θέσεων
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ ́ αριθμ. 2062/21.03.2018 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (25) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Απρίλιο και τον Μάιο 2018.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 25 Απριλίου 2018, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και
  Τεχνολογιών (CNECT.D.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT.D.2)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO.Α.2)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.F.3.Β) (cost free/χωρίς
  αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.F.3.A) (cost free/χωρίς
  αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Mία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat”(ESTAT.F.2)
 • Mία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat”(ESTAT.G.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW.I.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  (ΗΟΜΕ.Α.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  (ΗΟΜΕ.C.1)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.B.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.G.3)