Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού (EPSO) λογότυπο

Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμών πρόσληψης από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (26-10-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμών πρόσληψης από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (26-10-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π.6678/08-10-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), το Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού (EPSO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις διαγωνισμών πρόσληψης, με στοιχεία:

EPSO/AD/394/21 anti-fraud investigators and experts (AD7 and AD9)

EPSO/AD/395/21 administrators in digital forensics and in operational and strategic analysis (AD7)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 9η Νοεμβρίου 2021, 12:00 τ.ώ. Βρυξελλών.

Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://epso.europa.eu/content/anti-fraud-investigators-and-experts_el

https://epso.europa.eu/content/administrators-digital-forensics-and-operational-and-strategic-analysis_el

Επίσης οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

Συνημμένα:

Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμών πρόσληψης από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (26-10-2021), με ΑΔΑ: ΨΘΧ546ΜΤΛ6-ΕΡ6

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμών πρόσληψης από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (26-10-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π.6678/08-10-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), το Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού (EPSO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις διαγωνισμών πρόσληψης, με στοιχεία:

EPSO/AD/394/21 anti-fraud investigators and experts (AD7 and AD9)

EPSO/AD/395/21 administrators in digital forensics and in operational and strategic analysis (AD7)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 9η Νοεμβρίου 2021, 12:00 τ.ώ. Βρυξελλών.