Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (16-3-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (16-3-2022)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ. 1260/18-02-2022 έγγραφό της, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008* της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Μάρτιο 2022 και τον Απρίλιο 2022.

Αναλυτικότερα:

Α) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Μαρτίου 2022:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού (BUDG-Α-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος (DEFIS-C-1) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD-D-1)

 

Β) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Απριλίου 2022:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού(CLIMA-B-4) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT-B-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP-B-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP-F-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT-A-DA-0)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (EMPL-D-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (EMPL-Ε-1) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (EMPL-Ε-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Eνέργειας (ENER-D-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Eνέργειας (ENV-D-3) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στηv Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT-D-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA-C-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Eσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW-F-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME-A-3_Del Serbia) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME-A-3_Del Tunisia) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME-D-3)
 • Μία θέση στην Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS-A-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-C-1_Α) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-C-1_Β) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-D-2)
 • Μία θέση στo Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC-E-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST-01) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST-Β-3) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE-D-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD-C-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD-E-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD-F-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD-H-1)
 • Μία θέση στη Νομική Υπηρεσία (SJ-A)
 • Μία θέση στη Νομική Υπηρεσία (SJ-Β)
 • Μία θέση στη Νομική Υπηρεσία (SJ-G)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD-A-3_A)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD-A-3_Β)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD-Β-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD-Ε-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού(TRADE-Β-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού(TRADE-Β-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού(TRADE-Β-3_Del New Zealand)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού(TRADE-C-2_Del Singapore)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού(TRADE-D-3) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους, στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα, αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν, κατά προτίμηση, σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

 

Συνημμένα:

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (16-3-2022), με ΑΔΑ: 9ΕΗΩ46ΜΤΛ6-ΟΑ8

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης