Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (15-6-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (15-6-2021)

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (15-6-2021)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ. 3489/21-05-2021 έγγραφό της, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008* της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Ιούνιο 2021 και τον Ιούλιο 2021.

Αναλυτικότερα:

Α) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Ιουνίου 2021:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (EAC-C-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER-A-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV-F-3) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (GROW-B-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME-C-1_A)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME-F-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (MARE-B-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE-B-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE-G-3)

Β) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 26η Ιουλίου 2021:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA-B-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT-Β-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT-Β-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT-Ε-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP-D-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP-G-5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος (DEFIS-C-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT-B-PL-0)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT-C-HR-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT-D-EN)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT-CERT-EU)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV-C-1) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV-D-3) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat”(ESTAT-D-1)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat”(ESTAT-E-2)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat”(ESTAT-G-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (GROW-B-1) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (GROW-C-2) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME-A-3_Del Niger) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME-C-1_B)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME-D-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR-DS-1)

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω0Α746ΜΤΛ6-71Κ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης