Μετατάξεις

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (11-2-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (11-2-2021)

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (11-2-2021)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ. 364/21-01-2021 έγγραφό της, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008* της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Φεβρουάριο 2021 και τον Μάρτιο 2021.

Αναλυτικότερα:

Α) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Φεβρουαρίου 2021:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP-Β-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO-A-1_A)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER-A-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV-F-3) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE-C-1_Del Afrique du Sud)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE-G-5)

 

Β) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Μαρτίου 2021:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI-B-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Eπικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT-G-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Eπικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT-G-2)
 •  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM-D-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού(COMP-H-5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO-A-1_B)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO-05)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat”(ESTAT-C-1)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat”(ESTAT-F-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW-C-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΗΟΜΕ-D-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR-DS-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (MARE-C-3)
 • Μία θέση στη Γενική Γραμματεία (SG-Ε-1)

 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους, στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα, αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν, κατά προτίμηση, σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

 

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΞΤΚ46ΜΤΛ6-8ΔΥ)

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης