Ανακοίνωση Περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου

Ανακοίνωση Περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου στην «ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ»

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Βιομηχανίας Εμπορίου Παιδείας και Απασχόλησης ΠΕ Κοζάνης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση Περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου στην «ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ», Εμπορία & Επεξεργασία Σιδήρου – Οικοδομικά Υλικά

Ανακοίνωση Περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου στην «ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ», Εμπορία & Επεξεργασία Σιδήρου – Οικοδομικά Υλικά

Ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 53293/31-3-2023 απόφαση της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Απασχόλησης και Παιδείας Π.Ε. Κοζάνης, επεβλήθη διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00€) στην επιχείρηση «ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ», Εμπορία & Επεξεργασία Σιδήρου – Οικοδομικά Υλικά, που βρίσκεται στα Σέρβια Κοζάνης, διότι κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η μη τήρηση πινακίδας με τις απαραίτητες ενδείξεις και συγκεκριμένα η μή ύπαρξη τιμής πώλησης καυσόξυλων κατά παράβαση άρθρων 7 και 9 του Νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α’/08-08-2013) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 της υπ’ αριθ. 91354/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 2983/Β΄/2017).

Παρακαλούμε να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο (site) της Περιφέρειάς μας, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.4177/2013.

 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

ΡΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ