Ανακοίνωση Περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου

Ανακοίνωση Περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου στην επιχείρηση «ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ»

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Βιομηχανίας Εμπορίου Παιδείας και Απασχόλησης ΠΕ Κοζάνης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση Περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου στην επιχείρηση «ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ»

Ανακοίνωση Περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου στην επιχείρηση «ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ»

Ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 87805/26-5-2023 απόφαση της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Απασχόλησης και Παιδείας Π.Ε. Κοζάνης, υπεβλήθη διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) στην επιχείρηση «ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ» με έδρα την Κοζάνη, διότι διακινούσε και εμπορευόταν αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, που βρέθηκε να έχει τάση ατμών μεγαλύτερη από το ανώτερο επιτρεπτό όριο, κατά παράβαση της παρ.5 άρθρου 20 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α’/08-08-2013).

Παρακαλούμε να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο (site) της Περιφέρειάς μας, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.4177/2013.

 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

ΡΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ