Επιβολή Προστίμου

Ανακοίνωση Περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου στην επιχείρηση «Αφοί Μπουδιώνη Ο.Ε.»

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Ανάπτυξης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ.4871/17-12-2015 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης, επεβλήθη διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €) στην επιχείρηση «Αφοί Μπουδιώνη Ο.Ε.» με έδρα στην Κοζάνη, Ειρήνης 2, καθώς σε δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε, ελήφθη δείγμα, κόσμημα ασημένιο δαχτυλίδι – βέρα 925, το οποίο κατόπιν εξέτασης του, από τη Β’ Χημική Υπηρεσία Αθηνών του Γ.Χ.Κ. κρίθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ,

διότι

δεν φέρει ευδιάκριτα, με κτυπητή μεταλλική σφραγίδα, την ένδειξη του κωδικού του κατασκευαστή του κοσμήματος, ήτοι τον αριθμό με τον οποίο δηλώνεται η περιφέρεια του οικείου επιμελητηρίου, στην οποία υπάγεται ο κατασκευαστής και τον αριθμό, με τον οποίο δηλώνεται η ταυτότητα του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 71, στην παρ. 1Α, της Υ.Α. Α2-718/28-07-2014, ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.(ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014).