Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση) (10-2-2014)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση) (10-2-2014)

Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση) (10-2-2014)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει νέα προκήρυξη για πλήρωση είκοσι μίας (21) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2014.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 25η Φεβρουαρίου 2014, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.G.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.Β.3.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.G.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.A.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.B.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (χωρίς αποζημίωση, cost-free) (SANCO.E.2.)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.B.4.)

2. Όσον αφορά στην 25η Μαρτίου 2014 προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις:

 • Δύο (2) θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογίας (CNECT.H.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.F.1.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Europe-Aid – Aνάπτυξης και Συνεργασίας (χωρίς αποζημίωση, cost-free) (DEVCO B.5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.DDG1.01.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (χωρίς αποζημίωση, cost-free) (ECFIN.E.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR.H.3)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.C.4)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.E.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME A.1.)
 • Μία θέση στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC.F.3.)
 • Μία θέση στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC.I.3.)
 • Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.E.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (REGIO.C.2)

 

Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες κατά κανόνα αποσπώνται από τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ, και ως εκ τούτου στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι δημόσιοι υπάλληλοι σε κρατικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Εκτός από τους δημόσιους υπαλλήλους, μπορούν επίσης να αποσπαστούν στην Επιτροπή και εμπειρογνώμονες από διεθνείς οργανισμούς, από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς και από οργανισμούς που υπάγονται στον δημόσιο τομέα, ειδικότερα όταν οι δεξιότητες και οι γνώσεις που διαθέτουν αυτοί είναι απαραίτητες.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (ΑΔΑ: ΒΙΡΝΧ-ΚΔΝ)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης