Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων Εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (15-10-2014)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων Εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (15-10-2014)

Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων Εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (15-10-2014)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη για πλήρωση σαράντα μίας (41) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο του 2014.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 27η Οκτωβρίου 2014, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.F.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Europaid – Ανάπτυξης και Συνεργασίας (DEVCO.04)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Europaid – Ανάπτυξης και Συνεργασίας (χωρίς αποζημίωση, cost-free) (DEVCO.B.3-A-Empl.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Europaid – Ανάπτυξης και Συνεργασίας (χωρίς αποζημίωση, cost-free) (DEVCO.B.3-B-ProtSoc.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Europaid – Ανάπτυξης και Συνεργασίας (χωρίς αποζημίωση, cost-free) (DEVCO.B.3-C-Refug.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.D.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.E.1)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.E.1)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.E.2)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.G.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.0.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.F.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.H.2)
 • Έξι θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.SR B.)
 • Μία θέση στην Υπηρεσία καταπολέμησης της Απάτης (OLAF.D.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.A.6)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.I.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (χωρίς αποζημίωση, cost-free) (SANCO.D.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (SANCO.D.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (SANCO.G.2)

2. Όσον αφορά στην 25η Νοεμβρίου 2014 προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA.C.2)
 • Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.DTF.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.Ε.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Europaid – Ανάπτυξης και Συνεργασίας (DEVCO.C.2.
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EAC.A.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (χωρίς αποζημίωση, cost-free) (ECFIN.E.3)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER.B.3)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR.A.1)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR.G.1)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.C.1.A)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (χωρίς αποζημίωση, cost-free) (ENV.C.1.B)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.E.3)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (REGIO.DGA1.01)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (SANCO.E.2)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.A.1)

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (ΑΔΑ: Ω3Υ6Χ-ΙΟΣ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης