Ιατρικές Ειδικότητες Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Ανακοίνωση για αύξηση του χρόνου ειδίκευσης στην ειδικότητα της Νεφρολογίας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ενημέρωση Πολιτών
Ανακοίνωση για αύξηση του χρόνου ειδίκευσης στην ειδικότητα της Νεφρολογίας

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Κοζάνης ενημερώνει ότι αυξήθηκε ο χρόνος της παρεχόμενης εκπαίδευσης των ειδικευόμενων ιατρών στη ειδικότητα της Νεφρολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας από δύο (2) έτη σε πλήρη χρόνο (4 έτη), με την υπ΄αριθ. Γ5α/Γ.Π.12302/2022/1-12-2023 (ΦΕΚ 6994/τ.Β’/13-12-2023)