Μετατάξεις

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Εθνικό Τυπογραφείο

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Το Εθνικό Τυπογραφείο, προκειμένου να καλύψει τις σοβαρες και επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό στο πλαίσιο άσκησεις των αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει την πρόθεση του να αποσπάσει, κατα παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2, του άρθρου 10 του Ν.Δ. 216/1974, σαράντα πέντε (45) συνολικά υπαλλήλους.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (ΩΑ87465ΦΘΕ-0ΝΣ)