Μετατάξεις

Ανακοίνωση πρόσκληση για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση πρόσκληση για τη στελέχωση της Γ.Δ. Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

bijpf-5ny