Μετατάξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Κινητής Μονάδας Δ΄ στη Λέρο, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με αποσπάσεις

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προτίθεται να καλύψει οργανικές θέσεις, με απόσπαση υπαλλήλων (που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, για τη στελέχωση και λειτουργία της Κινητής Μονάδας Δ΄της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Έδρα της Κινητής Μονάδας Πρώτης Υποδοχής Δ΄ είναι ο Δήμος Λέρου της Π.Ε. Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι υπάλληλοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και επιθυμούν να αποσπασθούν στην Κινητή Μονάδα Δ’ της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, η οποία σήμερα επιχειρεί στη Λέρο, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Συγγρού 83, Αθήνα 11745). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση – πρόσκληση