Μετατάξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση πέντε (5) υπαλλήλων σε τμήματα της Περιφερειακής Δ/νσης Δυτ. Μακεδονίας, με Έδρα την πόλη της Κοζάνης, του ΟΑΕΕ

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση πέντε (5) υπαλλήλων σε τμήματα της Περιφερειακής Δ/νσης Δυτ. Μακεδονίας, με Έδρα την πόλη της Κοζάνης, του ΟΑΕΕ

Ανακοίνωση – Πρόσκληση