Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (19-12-2017)

Προκηρύξεις θέσεων
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ ́ αριθμ. 8530/30.11.2017 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης είκοσι εννέα (29) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής 1, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Δεκέμβριο 2017 και τον Ιανουάριο 2018.

Αναλυτικότερα:
1. Όσον αφορά στην 18η Δεκεμβρίου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιώv (CNECT.Η.1)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (CΟMP.Β.2)
  • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.E.2)
  • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW.C.1)
  • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.C.2)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.B.3)
  • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.B.5)
  • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.J.1)
  • Μία θέση στη Γενική Γραμματεία (SG.C.4)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.G.2)

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη