Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (19-12-2017)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (19-12-2017)

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (19-12-2017)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ ́ αριθμ. 8530/30.11.2017 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης είκοσι εννέα (29) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής 1, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Δεκέμβριο 2017 και τον Ιανουάριο 2018.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 18η Δεκεμβρίου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιώv (CNECT.Η.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (CΟMP.Β.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.E.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW.C.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.C.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.B.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.B.5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.J.1)
 • Μία θέση στη Γενική Γραμματεία (SG.C.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.G.2)

2. Όσον αφορά στην 25η Ιανουαρίου 2018, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.Ε.2) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού(COMP.D.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού(COMP.D.6)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.04) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.Α.5) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT.C.HR.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT.H.R.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.L.5)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.Ε.2)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.F.2)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.F.3)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.G.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.Α.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.D.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.C.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (ΜΟVE.D.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.C.5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.D.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (ΤRADE.F.1)

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Η81465ΧΘΨ-ΟΛΓ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης