Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (17-3-2015)

Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (17-3-2015)

Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (17-3-2015)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης τριάντα μια (31) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2015.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 25η Μαρτίου 2015, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.H.TF)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.D.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεών και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.C.5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Κοινό Κέντρο Ερευνών» (JRC.H.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (JUST.C.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.D.1)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.C.2-B) (cost free, χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.D.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ (GROW.B.1)

2. Όσον αφορά στην 25η Απριλίου 2015, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI.DDG2.C.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI.J.5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες» (CNECT.B.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες» (CNECT.B.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.E.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.E.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EAC.D.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεών και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.A.5)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.C.2-A) (cost free, χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.C.3)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.E.1)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.C.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών»(FISMA.C.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ (GROW.F.3)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR.DS.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (JUST.A.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (JUST.A.3)

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (ΑΔΑ: 64ΨΔ465ΦΘΕ-ΞΘΣ)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης