Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (14-10-2015)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (14-10-2015)

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (14-10-2015)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ ́αριθμ. 6333/23.9.2015 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης είκοσι επτά (27) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008) 6866/12-11-2008 της Επιτροπής 1, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2015.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 26η Οκτωβρίου 2015, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.03)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.A.2)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Oικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.Α.3)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.D.3)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL.C.5)
  • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.F.5)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών» (FISMA.E.2)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.A.3)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (MARE.A.2)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.B.1)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.C.1)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.1.4)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.G.3)
  • Mία θέση στη Γενική Γραμματεία /Διεύθυνση Αξιολόγησης, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Επίδοσης (SG.C.1)
  • Mία θέση στη Γενική Γραμματεία/ Διεύθυνση Ανάλυσης Επιπτώσεων (SG.C.2)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.H.1.1)

2. Όσον αφορά στην 25η Νοεμβρίου 2015, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.F.1)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.D.1)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.A.2) (cost free, χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.FPI.3) ) (cost free, χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EAC.A.1)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EAC.D.1)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ECFIN.E.3)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.F.1)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων και Ασφάλειας (HR.DDG.C2)
  • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.B.5)
  • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.H.1.2)

 

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (ΑΔΑ: ΩΓΙΖ465ΦΘΕ-ΘΤΛ)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης