Επιτροπές

Ανακοίνωση έκδοσης Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την επιλογή Μηχανικού για τη σύνταξη πίνακα προσωρινής παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ενημέρωση Πολιτών

Εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 9/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την επιλογή Μηχανικού για τη σύνταξη πίνακα προσωρινής παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων λόγω απαλλοτριώσεων για το έργο: «ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΞΟΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΦΛΩΡΙΝΑΣ».

Η συγκεκριμένη Απόφαση έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:

783Φ7ΛΨ-Χ9Π