Μετάθεση ημερομηνίας

Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνισμού «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΔΜ του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνισμού «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΔΜ του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020

Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού

Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού

«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016»

των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με κωδικούς ΟΠΣ 5000213 (Κοζάνη), 5000192 (Καστοριά), 5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά), του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020.

Κατόπιν της ανακοίνωσης του ΕΣΗΔΗΣ, σχετικά με την μη λειτουργία της εφαρμογής το χρονικό διάστημα 1η έως και την 8η Αυγούστου 2017 και της αριθμ. 1560/17 (Α.Δ.Α ΩΡΘ27ΛΨ-4ΡΕ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνουμε ότι η αποσφράγιση φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού   «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», με κωδικούς Ο.Π.Σ 5000213 (Κοζάνη), 5000192 (Καστοριά), 5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά), του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»,  θα πραγματοποιηθεί την 16η Αυγούστου 2017.

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Οικονομικού κ.α.α

Καλπάκη Βαϊα

 

 

 

Αλλαγή ημερομηνίας (ΤΕΒΑ) 2014-2020 αποσφράγισης των φακέλων

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνισμού

«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής,

διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των

Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΔΜ¨ του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους

απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020

 

Αλλαγή ημερομηνίας (ΤΕΒΑ) 2014-2020 αποσφράγισης των φακέλων

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνισμού

«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής,

διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των

Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΔΜ¨ του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους

απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 απόρους (ΤΕΒΑ)

2014-2020