Αυξημένη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ 10)

Αυξημένη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ 10)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Από την ΠΕ Κοζάνης ανακοινώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ 10) στους ορισμένους σταθμούς μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας στο λεκανοπέδιο Κοζάνης-Πτολεμαΐδας-Φλώρινας.

Οι μέσες ημερήσιες τιμές που μετρήθηκαν αναφέρονται παρακάτω:

  Οικισμός Φλώρινα Ποντοκώμη Πτολεμαΐδα Ακρινή
  ΑΣ 10 ΑΣ 2,5 ΑΣ 10 ΑΣ 2,5 ΑΣ 10 ΑΣ 2,5 ΑΣ 10 ΑΣ 2,5 ΑΣ 10 ΑΣ 2,5
14/12 108 22 62 52 20 11 49 70 58
15/12 117 34 66 56 46 20 73 89 71
16/12 22 16 24 21 23 18 38 99 90
17/12 35 26 41 38 27 23 43 122 121
18/12 117 45 63 63 71 29 70 78 78

 

Όπως προκύπτει από την ανάγνωση του ανωτέρω πίνακα, οι υπερβάσεις στους σταθμούς της Φλώρινας και της Ακρινής οφείλονται κυρίως στην αυξημένη καύση υλικών για θέρμανση των κατοικιών.

Στους υπόλοιπους σταθμούς στην αύξηση συντελούν οι επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες (άπνοια, θερμοκρασιακές αναστροφές), η καύση υπολειμμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κατά ένα μέρος οι δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε.

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, το Κέντρο Περιβάλλοντος και η ΔΕΗ Α.Ε. παρακολουθούν την εξέλιξη και θα προβούν στην λήψη επιπρόσθετων μέτρων εφόσον απαιτηθεί.