791.000 ευρώ από την Π.Ε. Κοζάνης για το αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Βελβεντού.

791.000 ευρώ από την Π.Ε. Κοζάνης για το αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Βελβεντού.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

791.000 ευρώ από την Π.Ε. Κοζάνης για το αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Βελβεντού.

791.000 ευρώ από την Π.Ε. Κοζάνης για το αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Βελβεντού.

Η αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης, Κατερίνα Δαδαμόγια εισηγήθηκε την έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για τη

«Συντήρηση, Αναβάθμιση και Επέκταση του Αρδευτικού Δικτύου του ΤΟΕΒ Βελβεντού» (προϋπολογισμού 403.225 ευρώ)

κατά την Οικονομική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου 2023.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην αντικατάσταση κεντρικού αγωγού από χαλυβδοσωλήνα μήκους 500 μέτρων, ο οποίος παρουσιάζει συνεχείς διαρροές λόγω παλαιότητας (πλέον των 45 ετών).

Επίσης η αντιπεριφερειάρχης εισηγήθηκε τη χρηματοδότηση της Μελέτης επέκτασης Αρδευτικού Δικτύου ΤΟΕΒ Βελβεντού (προϋπολογισμού 33.464 ευρώ) , η οποία αφορά έργα επέκτασης του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου αγροκτήματος Βελβεντού του Τ.Ο.Ε.Β. Βελβεντού, συνολικής επιφάνειας περίπου 17.000 στρεμμάτων γεωργικής γης και απολήψιμου όγκου νερού 12.500.000 m3 ετησίως, από την λίμνη Πολυφύτου και το ρέμα Λάφιστα. Η μελέτη επέκτασής του περιλαμβάνει περιοχή έκτασης 400 στρεμμάτων περίπου, στην περιοχή του Βελβεντού Κοζάνης.

Τέλος, η αντιπεριφερειάρχης εισηγήθηκε στην ίδια επιτροπή την «Αντικατάσταση Αγωγού Αρδευτικού Δικτύου Αγίου Μερκούριου» (προϋπολογισμού 201.612 ευρώ), φυσικό αντικείμενο της οποίας αφορά στην τμηματική αντικατάσταση αγωγών του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Βελβεντού στην περιοχή του Αγίου Μερκούριο Βελβεντού, από σωλήνες μήκους 620 μέτρων, που παρουσιάζουν συνεχείς διαρροές λόγω παλαιότητας (πλέον των 45 ετών).

Απώτερος σκοπός των παρεμβάσεων είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος οδηγώντας στη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτών μας. Με τον τρόπο αυτό η γεωργική παραγωγή καθίσταται βιώσιμη και περισσότερο κερδοφόρα.