45 Συν Πράττω

45 Συν Πράττω Εναρκτήρια Εκδήλωση

Εκδηλώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Εναρκτήρια Εκδήλωση της Τοπικής Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων «45 Συν Πράττω»

Πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Π.Ε. Κοζάνης η εναρκτήρια εκδήλωση για τη δράση «Προοπτική Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας για ανέργους άνω των 45 ετών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης», η οποία υλοποιείται από συνολικά 15 φορείς και στόχο έχει να εξασφαλίσει απασχόληση σε συνολικά 150 ανέργους της περιοχής.

Στην εκδήλωση, που έγινε υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης κου Γ. Σόκουτη, παρέστησαν ο πρόδρεος της ΑΝΚΟ κ. Κυρ. Μιχαηλίδης, ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κοζάνης κ. Αθ. Τολιόπουλος, η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας κα Αν. Τσάτσου, η αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κα Ελ. Μεντεσίδου, εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στη Σύμπραξη, και άνεργοι, δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος.

Το έργο αφορά στην πληροφόρηση, τη συμβουλευτική, την υποστήριξη, την κατάρτιση και πρωτίστως την προώθηση στην απασχόληση και στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ η ομάδα στόχος είναι οι μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα.

Η Πράξη υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρη-ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στόχος είναι οι ωφελούμενοι να δημιουργήσουν επιχειρήσεις ατομικές ή κοινωνικές ή και να προωθηθούν στην αγορά εργασίας σε θέσεις σχετικές με επιλεγμένους τομείς της αγροτικής οικονομίας, γουνοποιίας, εμπορίου, κατασκευών και εναλλακτικού τουρισμού.

Η επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της Πράξης θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός πλέγματος επιμέρους δράσεων. Σε πρώτη φάση, έχει προγραμματιστεί η υλοποίηση δέκα (10) προγραμμάτων κατάρτισης, για τους συνολικά 150 ωφελούμενους, συνολικής διάρκειας 800 ωρών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις στα γραφεία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «45 Συν Πράττω», Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη, τηλ. 2461024022, και να υποβάλλουν αιτήσεις έως τις 10/12/2012. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δημοσιοποιηθεί η πρόσκληση και για την επιλογή των συμβούλων απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.

Οι εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης στο πλαίσιο του ρόλου τους εντός της Αναπτυξιακής Σύμπραξης θα επιδιώξουν το μέγιστο θετικό αποτέλεσμα προς όφελος της συγκεκριμένης κατηγορίας ανέργων και φιλοδοξούν να συμβάλλουν στην ευρύτερη προσπάθεια για ανάκαμψη της οικονομίας της περιοχής και της διασφάλισης της κοινωνικής της συνοχής.