Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

30.000 ευρώ από την ΠΕ Κοζάνης για τη στήριξη της κτηνοτροφίας στο Δήμο Βοΐου

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

30.000 ευρώ από την ΠΕ Κοζάνης για τη στήριξη της κτηνοτροφίας στο Δήμο Βοΐου

30.000 ευρώ από την ΠΕ Κοζάνης για τη στή ριξη της κτηνοτροφίας στο Δήμο Βοΐου

Στην στήριξη της κτηνοτροφίας στο Δήμο Βοΐου και στην βελτίωση της καθημερινότητας των κτηνοτρόφων στοχεύει η πρόταση έργου προς ένταξη στο ΕΑΠ 2012-2016, την οποία εισηγήθηκε η αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 15ης Μαρτίου 2022.

Η πρόταση προϋπολογισμού 30.000 ευρώ περιλαμβάνει προμήθεια υλικών προκειμένου να υδροδοτηθούν επτά κτηνοτροφικές μονάδες στους οικισμούς Εράτυρας, Νεάπολης, Αυγερινού και Δάφνης του Δήμου Βοΐου.

Οι μονάδες βρίσκονται σε δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές και αυτό καθιστά δύσκολη την καθημερινή μεταφορά του νερού με τα μεταφορικά μέσα που διαθέτουν οι ίδιοι για το πότισμα των παραγωγικών ζώων που έχουν στην κατοχή τους.

Όλες οι απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης των υλικών προκειμένου να ολοκληρωθεί η υδροδότηση των επτά ανωτέρω κτηνοτροφικών μονάδων στους οικισμούς Εράτυρας, Νεάπολης, Αυγερινού και Δάφνης, θα εκτελεστούν από το προσωπικό της ΔΕΥΑ Βοΐου.