225.680 ευρώ από την ΠΕ Κοζάνης για τη χρηματοδότηση της μελέτης κατασκευής του φράγματος στη θέση Αμάρ Μπέη στην Κοινότητα Λιβαδερού (Α’ Φάση)

225.680 ευρώ από την ΠΕ Κοζάνης για τη χρηματοδότηση της μελέτης κατασκευής του φράγματος στη θέση Αμάρ Μπέη στην Κοινότητα Λιβαδερού (Α’ Φάση)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

225.680 ευρώ από την ΠΕ Κοζάνης για τη χρηματοδότηση της μελέτης κατασκευής του φράγματος στη θέση Αμάρ Μπέη στην Κοινότητα Λιβαδερού (Α’ Φάση)

225.680 ευρώ από την ΠΕ Κοζάνης για τη χρηματοδότηση της μελέτης κατασκευής του φράγματος στη θέση Αμάρ Μπέη στην Κοινότητα Λιβαδερού (Α’ Φάση)

Η αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια εισηγήθηκε την υποβολή πρότασης έργων στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή φράγματος στη θέση Αμάρ Μπέη στην Κοινότητα Λιβαδερού του Δήμου Σερβίων (Α’ Φάση)» προϋπολογισμού 225.679,76€ κατά τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της Δευτέρας 6 Φεβρουαρίου 2023.

Μετά από χρόνιο αίτημα των πολιτών στην κοινότητα Λιβαδερού, ξεκινάει η μελέτη ενός σημαντικού έργου για την περιοχή που αποσκοπεί στην βελτίωση των συνθηκών άρδευσης, στην αύξηση των καλλιεργούμενων στρεμμάτων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με προσέλκυση νέων αγροτών στην περιοχή.

Η οριστικοποίηση της θέσης κατασκευής του φράγματος έγινε κατόπιν συνέλευσης, ενημέρωσης και απόφασης των κατοίκων του Λιβαδερού και με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων.

Η περιοχή Αμάρ Μπέη παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής μικρών φραγμάτων λόγω μορφολογίας του εδάφους και μπορεί να πραγματοποιηθεί η άρδευση με κατάκλιση.

Μέρος του έργου αποτελεί και η κατασκευή δρόμου 4 χλμ που θα συνδέει το φράγμα με τον οικισμό του Λιβαδερού και θα συμβάλει στην ασφαλή πρόσβαση προς το φράγμα Λιβαδερού αλλά και στην τουριστική ανάδειξη της περιοχής.

Οι μελέτες της Α’ φάσης θα υλοποιηθούν από την ΑΝΚΟ.

Αν και κάτοικοι του Λιβαδερού ασχολούνται  επί το πλείστον με τον πρωτογενή τομέα δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα συλλογικό αρδευτικό έργο στην περιοχή και η εκμετάλλευση του αγροκτήματος πραγματοποιείται με ξηρικές καλλιέργειες.

Στόχος της περιφερειακής αρχής είναι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και η δημιουργία υποδομών για την πρωτογενή παραγωγή, δημιουργώντας προϋποθέσεις ανάπτυξης της γεωργίας στην περιοχή και ενασχόλησης των νέων με τον κλάδο.