187.000 ευρώ από την ΠΕ Κοζάνης για την βελτίωση της οδοποιίας του δρόμου του φράγματος Μεσοβούνου

187.000 ευρώ από την ΠΕ Κοζάνης για την βελτίωση της οδοποιίας του δρόμου του φράγματος Μεσοβούνου

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

187.000 ευρώ από την ΠΕ Κοζάνης για την βελτίωση της οδοποιίας του δρόμου του φράγματος Μεσοβούνου

187.000  ευρώ από την Π.Ε. Κοζάνης για την βελτίωση της οδοποιίας του δρόμου του φράγματος Μεσοβούνου

Η αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια εισηγήθηκε την έγκριση υποβολής στο ΕΑΠ 2017-2021 του έργου «Μελέτη βελτίωσης οδού πρόσβασης φράγματος Μεσοβούνου» κατά στην οικονομική επιτροπή της Τρίτης 11ης Απριλίου 2023.

Η μελέτη είναι συνολικού προϋπολογισμού 187.097,64 ευρώ και αφορά στην  βελτίωση της οδοποιίας του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου, μήκους 8,6 χλμ, στην περιοχή του Μεσοβούνου του Δήμου Εορδαίας, ο οποίος συνδέει τον οικισμό με το φράγμα της περιοχής και τα δύο επικείμενα υδροηλεκτρικά.

Η βελτίωση του δρόμου, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν εξυπηρετεί την διέλευση των συμβατικών οχημάτων, θα εξασφαλίσει με το πέρας των εργασιών την πρόσβαση των οχημάτων παντός τύπου στο φράγμα.

Η σημασία του έργου είναι πολύ μεγάλη καθώς με αυτό τον τρόπο θα διευκολυνθεί σημαντικά τόσο ο έλεγχος του φράγματος για την ορθή λειτουργία και την ασφάλειά του,  όσο και η τουριστική ανάδειξή του, καθιστώντας το εύκολα προσεγγίσιμο.