158.000 ευρώ από την ΠΕ Κοζάνης για τον εκσυγχρονισμό του Ιστορικού Λαογραφικού και Φυσικής Ιστορίας μουσείου

158.000 ευρώ από την ΠΕ Κοζάνης για τον εκσυγχρονισμό του Ιστορικού Λαογραφικού και Φυσικής Ιστορίας μουσείου

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

158.000 ευρώ από την ΠΕ Κοζάνης για τον εκσυγχρονισμό του Ιστορικού Λαογραφικού και Φυσικής Ιστορίας μουσείου

Η αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης Κατερίνα Δαδαμόγια εισηγήθηκε την υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 του έργου «Εκσυγχρονισμός Ιστορικού Λαογραφικού και Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κοζάνης», κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 16ης Μαΐου 2023.

Το Ιστορικό Λαογραφικό και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κοζάνης ανεγέρθηκε με αυτεπιστασία την περίοδο 1980-1983 σαν τετραώροφο κτίριο με υπόγειο.

Εμπνευστής, οραματιστής και δημιουργός του Ιστορικού Λαογραφικού και Φυσικής Ιστορίας Μουσείου Κοζάνης -καθώς και του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα στο Μπούρινο – ήταν ο Δάσκαλος Κωνσταντίνος Ε. Σιαμπανόπουλος, ο οποίος αφιέρωσε όλη τη ζωή του στη διάσωση, περισυλλογή, προβολή του πολιτισμού και της παράδοσης του τόπου μας.

Προβλέπονται κρίσιμες απαραίτητες εργασίες συντήρησης του κτιριακών εγκαταστάσεων του μουσείου αλλά και αγορά λαογραφικής συλλογής προς εμπλουτισμό της ήδη υπάρχουσας, ώστε να υποστηριχθεί η παρούσα κατάστασή του με άμεσες ενέργειες.

Κρίνεται δε σκόπιμο, με περαιτέρω ενέργειες που έχουν προταθεί από την ΠΕ Κοζάνης και συζητώνται με τη Διοίκηση του Μουσείου, να δημιουργηθούν όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις, μέσω επιλογής της καταλληλότερης νομικής μορφής, ώστε το Ιστορικό Λαογραφικό και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ν. Κοζάνης να είναι σε θέση να απορροφήσει πόρους από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Με τον τρόπο αυτό θα είναι εφικτός ο πλήρης εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση των χώρων και του υλικού του και η πραγματοποίηση στοχευμένων ενεργειών προβολής αλλά και εκπαιδευτικών δράσεων ώστε να καταστεί ένα μουσείο που θα λειτουργεί στα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, προσελκύοντας ακόμη περισσότερους επισκέπτες και όχι μόνο να διατηρεί την  παράδοση και κληρονομιά του τόπου μας , αλλά και να την εξελίσσει, να την μεταλαμπαδεύει με σύγχρονα μέσα στις νέες γενιές και να την μεταφέρει σε κάθε άκρη χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Η παρούσα πρόταση είναι συνολικού προϋπολογισμού 158.000 ευρώ και περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

  • Συντήρηση και χρωματισμό των χώρων του μουσείου.
  • Στεγανοποίηση χώρων για την προστασία από εξωτερικές υγρασίες, ιδιαίτερα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που βρίσκεται στο υπόγειο.
  • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων των βιτρινών και των κοινόχρηστων χώρων.
  • Αγορά Λαογραφικής Συλλογής. Ομοιώματα-κούκλες σε φυσικό μέγεθος με φυσικά υλικά, τα οποία απεικονίζουν ζωντανά και σε κίνηση διάφορες ελληνικές ασχολίες και επαγγέλματα. Στην ισόγεια αίθουσα του μουσείου υπάρχει μια συλλογή δωρεά του ίδιου καλλιτέχνη σε μικρή κλίμακα με όλα τα παραδοσιακά επαγγέλματα σε κίνηση.
  • Κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού NET-METERING 17KW. Με την εγκατάσταση του φωτοβολταïκού σταθμού η κάλυψη των αναγκών του Λαογραφικού Μουσείου Κοζάνης ανέρχεται σε ένα ποσοστό γύρω στο 100% λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια κατανάλωση (22,7MWh) και την ετήσια παραγωγή (922,7 MWh).

 

158.000 ευρώ από την ΠΕ Κοζάνης για τον εκσυγχρονισμό του Ιστορικού Λαογραφικού και Φυσικής Ιστορίας μουσείου