Γρηγόρης Τσιούμαρης

1.750.000 € για Κτιριακές Παρεμβάσεις στη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ομόφωνα πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 ο τρόπος δημοπράτησης του έργου «Ολοκλήρωση Κτιριακών Υποδομών Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα» μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη.

Το σημαντικό αυτό έργο προϋπολογισμού 1.750.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) θα αναβαθμίσει με τις συμπληρωματικές παρεμβάσεις την ποιότητα εκπαίδευσης των σπουδαστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας – Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαϊδας.

Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν είναι οι παρακάτω:

  • Μετατροπή του υφιστάμενου χώρου στάθμευσης σε κλειστό χώρο και προσθήκη κατ΄ επέκταση αυτού, ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι αυτού
  • Κλειστός χώρος 423,150 m2, ο οποίος εν δυνάμει μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν βοηθητικός χώρος ασκήσεων ή χώρος παράταξης πυροσβεστών (σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την παράταξη αυτών στον υπαίθριο χώρο της Σχολής)
  • Επισκευή στεγών υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων της Σχολής (αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία, εστιατόριο, κοιτώνες, γυμναστήριο, αίθουσα αναψυχής, βοηθητικοί χώροι, κτλ.)
  • Ολοκλήρωση κατασκευών περιβάλλοντος χώρου, ολοκλήρωση της συντήρησης της εξωτερικής περίφραξης και ολοκλήρωση τυχών εργασιών οι οποίες δεν έγιναν στην Α’ φάση

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 18 μήνες  μετά την υπογραφή της Σύμβασης.

Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα