Μέτρα προστασίας από σεισμούς – Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία

Πολιτική προστασία

Μέτρα προστασίας από σεισμούς – Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ
Μέσα στο σπίτι

Στερεώστε γερά στους τοίχους τα ράφια και τις βιβλιοθήκες. Απομακρύνετε από τις πόρτες τα ψηλά έπιπλα που μπορούν να ανατραπούν και να εμποδίσουν την έξοδο. » Διαβάστε περισσότερα !!!