Διαγωνισμός

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και Π.Ε. Κοζάνης έτους 2015

Αριθμός Διακήρυξης 2/2015 Η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2015. Ο προϋπολογισμός είναι 48.780,00 ευρώ πλέον του Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: 18/2/2015 και ώρα 12.00 π.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού […]

Όλο το άρθρο