Ελληνική σημαία

Ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης (19-4-2022)

Ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης (19-4-2022) Ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης (19-4-2022) Με το π.δ.130/2008 έχει καθορισθεί η 19η Απριλίου ως ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης. Παράλληλα η 19η Απριλίου ταυτίζεται με την επέτειο του θανάτου του ποιητή και φιλέλληνα Λόρδου Βύρωνα.

Όλο το άρθρο