Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ” ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ” ΕΛΑΣΤΙΚΑ Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1293635 Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΑΦΜ 076653365 Αριθμός ΓΕΜΗ Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο) ΑΝ828996 Εκδίδουσα αρχή Τ.Α. ΕΟΡΔΑΙΑΣ Στοιχεία επικοινωνίας Αρ. Τηλεφώνου 6984293370 Email PAULINA.PTOLEMAIDA@gmail.com Ταχυδρομική Διεύθυνση Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης Δήμος Εορδαίας Οδός/Θέση 1ο ΧΛΜ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΑΚΥΡΩΣΗ “ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ SYSTEMS Ε Ε”

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΑΚΥΡΩΣΗ “ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ SYSTEMS Ε Ε” Τύπος γνωστοποίησης: Ακύρωση Αριθμός Γνωστοποίησης 1307246 (ver. 1) Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ SYSTEMS Ε Ε ΑΦΜ 802142337 Αριθμός ΓΕΜΗ 170802336000 Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο Όνομα ΑΣΤΕΡΙΟΣ Επώνυμο ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο) ΑΡ334021 Εκδίδουσα αρχή Α.Τ.ΣΕΡΒΙΩΝ Στοιχεία […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΑΡΤΕΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΑΡΤΕΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή Αριθμός Γνωστοποίησης 1146167 (ver. 3) Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ΑΡΤΕΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΦΜ 094256736 Αριθμός ΓΕΜΗ 057561104000 Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΤΣΑΡΗ” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΙΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΤΣΑΡΗ” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΙΩΝ Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1306474 Υπαγωγή σε γνωστοποίηση Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016) Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΤΣΑΡΗ” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΙΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΤΣΑΡΗ” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΙΩΝ Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1306522 Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΤΣΑΡΗ ΑΦΜ 169966727 Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο) ΑΙ326847 Αριθμός ΓΕΜΗ 000000000000 Εκδίδουσα αρχή ΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Στοιχεία επικοινωνίας Αρ. Τηλεφώνου 6939838251 Email ioannatsitsari@gmail.com Ταχυδρομική Διεύθυνση Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης Δήμος Κοζάνης Οδός/Θέση […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙΣΙΑ ΟΕ” ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙΣΙΑ ΟΕ” ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1305523 Υπαγωγή σε γνωστοποίηση Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016) Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ SYSTEMS Ε Ε” ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ SYSTEMS Ε Ε” ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1307246 Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ SYSTEMS Ε Ε ΑΦΜ 802142337 Αριθμός ΓΕΜΗ 170802336000 Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο Όνομα ΑΣΤΕΡΙΟΣ Επώνυμο ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο) ΑΡ334021 Εκδίδουσα αρχή Α.Τ.ΣΕΡΒΙΩΝ Στοιχεία […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “Δ Κ Μ ΓΚΟΓΚΟΥ ΟΕ” ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “Δ Κ Μ ΓΚΟΓΚΟΥ ΟΕ” ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή Αριθμός Γνωστοποίησης 1259293 (ver. 1) Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου Δ Κ Μ ΓΚΟΓΚΟΥ ΟΕ ΑΦΜ 998675990 Αριθμός ΓΕΜΗ 010866636000 Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο Όνομα ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Επώνυμο ΓΚΟΓΚΟΣ Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο) […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΥ” Επεξεργασία αποκομμάτων γουνοδέρματων για την παραγωγή πλετερ και ετοιμων ενδυμάτων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΥ” Επεξεργασία αποκομμάτων γουνοδέρματων για την παραγωγή πλετερ και ετοιμων ενδυμάτων Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1309790 Υπαγωγή σε γνωστοποίηση Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016) Είδος […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΗΛΙΑΣ ΜΑΛΑΜΑΣ” Μεταποίηση, παραγωγή συναρμολογούμενων αποκομμάτων γουνοδερμάτων, έτοιμα ενδύματα από γουνόδερμα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΗΛΙΑΣ ΜΑΛΑΜΑΣ” Μεταποίηση, παραγωγή συναρμολογούμενων αποκομμάτων γουνοδερμάτων, έτοιμα ενδύματα από γουνόδερμα Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1309200 Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ΗΛΙΑΣ ΜΑΛΑΜΑΣ ΑΦΜ 068099988 Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο) ΑΗ789931 Αριθμός ΓΕΜΗ 011223936000 Εκδίδουσα αρχή ΑΤ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Στοιχεία επικοινωνίας Αρ. Τηλεφώνου 6973559062 Email malamasfurs@gmail.com Ταχυδρομική Διεύθυνση […]

Όλο το άρθρο