Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΚΥΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΚΥΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1312736 Υπαγωγή σε γνωστοποίηση Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016) Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο Τύπος […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ KAI ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ESPRESSO

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ KAI ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ESPRESSO Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1316816 Υπαγωγή σε γνωστοποίηση Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016) Είδος […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ” ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΖΥΘΟΙ, ΟΙΝΟΙ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ” ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΖΥΘΟΙ, ΟΙΝΟΙ Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1312231 Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ ΑΦΜ 027158976 Αριθμός ΓΕΜΗ Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο) ΑΙ325268 Εκδίδουσα αρχή Στοιχεία επικοινωνίας Αρ. Τηλεφώνου 6947202402 Email dem-pota@otenet.gr Ταχυδρομική Διεύθυνση Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης Δήμος Κοζάνης Οδός/Θέση 1ο […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ” ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ” ΕΛΑΣΤΙΚΑ Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1293635 Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΑΦΜ 076653365 Αριθμός ΓΕΜΗ Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο) ΑΝ828996 Εκδίδουσα αρχή Τ.Α. ΕΟΡΔΑΙΑΣ Στοιχεία επικοινωνίας Αρ. Τηλεφώνου 6984293370 Email PAULINA.PTOLEMAIDA@gmail.com Ταχυδρομική Διεύθυνση Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης Δήμος Εορδαίας Οδός/Θέση 1ο ΧΛΜ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΑΚΥΡΩΣΗ “ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ SYSTEMS Ε Ε”

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΑΚΥΡΩΣΗ “ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ SYSTEMS Ε Ε” Τύπος γνωστοποίησης: Ακύρωση Αριθμός Γνωστοποίησης 1307246 (ver. 1) Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ SYSTEMS Ε Ε ΑΦΜ 802142337 Αριθμός ΓΕΜΗ 170802336000 Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο Όνομα ΑΣΤΕΡΙΟΣ Επώνυμο ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο) ΑΡ334021 Εκδίδουσα αρχή Α.Τ.ΣΕΡΒΙΩΝ Στοιχεία […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΑΡΤΕΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ “ΑΡΤΕΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή Αριθμός Γνωστοποίησης 1146167 (ver. 3) Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ΑΡΤΕΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΦΜ 094256736 Αριθμός ΓΕΜΗ 057561104000 Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΤΣΑΡΗ” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΙΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΤΣΑΡΗ” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΙΩΝ Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1306474 Υπαγωγή σε γνωστοποίηση Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016) Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΤΣΑΡΗ” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΙΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ “ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΤΣΑΡΗ” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΙΩΝ Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1306522 Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΤΣΑΡΗ ΑΦΜ 169966727 Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο) ΑΙ326847 Αριθμός ΓΕΜΗ 000000000000 Εκδίδουσα αρχή ΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Στοιχεία επικοινωνίας Αρ. Τηλεφώνου 6939838251 Email ioannatsitsari@gmail.com Ταχυδρομική Διεύθυνση Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης Δήμος Κοζάνης Οδός/Θέση […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙΣΙΑ ΟΕ” ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙΣΙΑ ΟΕ” ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1305523 Υπαγωγή σε γνωστοποίηση Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016) Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία […]

Όλο το άρθρο
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ SYSTEMS Ε Ε” ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ SYSTEMS Ε Ε” ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1307246 Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ SYSTEMS Ε Ε ΑΦΜ 802142337 Αριθμός ΓΕΜΗ 170802336000 Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο Όνομα ΑΣΤΕΡΙΟΣ Επώνυμο ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο) ΑΡ334021 Εκδίδουσα αρχή Α.Τ.ΣΕΡΒΙΩΝ Στοιχεία […]

Όλο το άρθρο