Εκλογές 2015 – Εγκυκλιοι, Αποφάσεις και Ενημερωτικά Έγγραφα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 • Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας & Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015
 • Προκήρυξη γενικών βουλευτικών εκλογών και ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας
 • Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος
 • Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών
 • Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρία στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015
 • Α) Αναγκαία είδη για τη διενέργεια των προσεχών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015
  Β) Εξεύρεση οικημάτων για χρήση τους ως καταστημάτων ψηφοφορίας
 • Βουλευτικές Υποψηφιότητες
 • Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015
 • Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους γεννηθέντες το έτος 1997, κατά τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015
 • Ψηφοφορία Ετεροδημοτών
 • Μηχανογραφικός Καθορισμός Εκλογικών Καταστημάτων
 • Ανοιχτοί Δήμοι την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015
 • Παραλειφθέντες εκλογείς
 • Χορήγηση χαρτιού στα κόμματα
 • Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015
 • Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015
 • Νέες ρυθμίσεις του ν.4304/2014 και τροποποίηση του ν.3023/2002 σχετικά με τη χρηματοδότηση και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων. Έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου
 • Υπόδειγμα προκήρυξης άρθρου 39 του Π.Δ. 26/2012
 • Ονόματα – Εμβλήματα κομμάτων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ