Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης-Νέα “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΗΟΣ” Χονδρικό Εμπόριο Ιερογραφιών ,Εικόνων Και Παρόμοιων Ειδών Δήμος Εορδαίας

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης-Νέα “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΗΟΣ” Χονδρικό Εμπόριο Ιερογραφιών ,Εικόνων Και Παρόμοιων Ειδών Δήμος Εορδαίας Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1343234 Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα   Συνημμένα: Γνωστοποίηση Εγκατάστασης-Νέα “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΗΟΣ” Χονδρικό Εμπόριο Ιερογραφιών, Εικόνων Και Παρόμοιων Ειδών Δήμος Εορδαίας (σε μορφή pdf)  

Continue Reading
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

Γνωστοποίηση Λειτουργίας-Νέα “METROSTORE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” Κατασκευή Αυτομάτων Ψηφιακών Μηχανών

Γνωστοποίηση Λειτουργίας-Νέα “METROSTORE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” Κατασκευή Αυτομάτων Ψηφιακών Μηχανών Δήμος Κοζάνης Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1345303 Τύπος δραστηριότητας: Νέα   Συνημμένα: Η Γνωστοποίηση Λειτουργίας-Νέα “METROSTORE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” Κατασκευή Αυτομάτων Ψηφιακών Μηχανών (σε μορφή pdf)  

Continue Reading
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης – Νέα “ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ” Εργαστήριο μεταποίησης γούνας Δήμος Βοίου

Γνωστοποίηση Εγκατάστασης – Νέα “ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ” Εργαστήριο μεταποίησης γούνας Δήμος Βοίου Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1347666 Τύπος δραστηριότητας: Νέα   Συνημμένα: Η Γνωστοποίηση Εγκατάστασης – Νέα “ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ” Εργαστήριο μεταποίησης γούνας Δήμος Βοίου (σε μορφή pdf)  

Continue Reading
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

Γνωστοποίηση Λειτουργίας-Μεταβολή “Ζαχαροπουλος Παναγιώτης Και Σια Ε Ε” Κτηνοτροφικός και βιομηχανικός εξοπλισμός

Γνωστοποίηση Λειτουργίας-Μεταβολή “Ζαχαροπουλος Παναγιώτης Και Σια Ε Ε” Κτηνοτροφικός και βιομηχανικός εξοπλισμός Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή Αριθμός Γνωστοποίησης 1223462 (ver.3) Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα   Συνημμένα: Η Γνωστοποίηση Λειτουργίας-Μεταβολή “Ζαχαροπουλος Παναγιώτης Και Σια Ε Ε” Κτηνοτροφικός και βιομηχανικός εξοπλισμός (σε μορφή pdf)  

Continue Reading
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

Γνωστοποίηση Λειτουργίας-Μεταβολή “ENOX FROST Ε Ε” Βιοτεχνία Κατασκευής Επαγγελματικού Εξοπλισμού-Ψυγείων

Γνωστοποίηση Λειτουργίας-Μεταβολή “ENOX FROST Ε Ε” Βιοτεχνία Κατασκευής Επαγγελματικού Εξοπλισμού-Ψυγείων Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή Αριθμός Γνωστοποίησης 1270898 (ver.2) Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα   Συνημμένα: Η Γνωστοποίηση Λειτουργίας-Μεταβολή “ENOX FROST Ε Ε” Βιοτεχνία Κατασκευής Επαγγελματικού Εξοπλισμού-Ψυγείων (σε μορφή pdf)  

Continue Reading
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

Γνωστοποίηση Λειτουργίας -Νέα “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ” Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης

Γνωστοποίηση Λειτουργίας -Νέα “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ” Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης Δήμος Εορδαίας Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1341770 Τύπος δραστηριότητας: Νέα   Συνημμένα: Η Γνωστοποίηση Λειτουργίας -Νέα “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ” Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης (σε μορφή pdf)  

Continue Reading
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

Γνωστοποίηση Λειτουργία -Μεταβολή “SIDIROS EE” Κατασκευή μεταλλικών σκελετών, γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων

Γνωστοποίηση Λειτουργία -Μεταβολή “SIDIROS EE” Κατασκευή μεταλλικών σκελετών, γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή Αριθμός Γνωστοποίησης 1226883 (ver. 1) Τύπος δραστηριότητας: Νέα   Συνημμένα: Η Γνωστοποίηση Λειτουργία -Μεταβολή “SIDIROS EE” Κατασκευή μεταλλικών σκελετών, γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων (σε μορφή pdf)  

Continue Reading
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

Γνωστοποίηση Λειτουργίας-Μεταβολή “Δ Α ΤΣΙΚΑΣ Ο Ε” του τομέα τροφίμων και ποτών

Γνωστοποίηση Λειτουργίας-Μεταβολή “Δ Α ΤΣΙΚΑΣ Ο Ε” του τομέα τροφίμων και ποτών Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή Αριθμός Γνωστοποίησης 1028201 (ver. 3) Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα   Συνημμένα: Η Γνωστοποίηση Λειτουργίας-Μεταβολή “Δ Α ΤΣΙΚΑΣ Ο Ε” του τομέα τροφίμων και ποτών (σε μορφή pdf)  

Continue Reading
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

Γνωστοποίηση εγκατάστασης-μεταβολή “HYDRONIC E E” Συναρμολόγηση και εγκατάσταση firmware προγραμματιζόμενων controller

Γνωστοποίηση εγκατάστασης-μεταβολή “HYDRONIC E E” Συναρμολόγηση και εγκατάσταση firmware προγραμματιζόμενων controller Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή Αριθμός Γνωστοποίησης 1199142 (ver. 2) Υπαγωγή σε γνωστοποίηση Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/20   Συνημμένα: […]

Continue Reading
Εγκρίσεις/γνωστοποιήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΤΣΗΣ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΝΕΑ “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΤΣΗΣ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ Τύπος γνωστοποίησης: Νέα Αριθμός Γνωστοποίησης 1310552 Υπαγωγή σε γνωστοποίηση Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016) Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο Τύπος δραστηριότητας: Νέα Επωνυμία […]

Continue Reading