Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (14-12-2016)

Προκηρύξεις θέσεων
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ ́ αριθμ. 7267/13.10.2016 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (15) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.7 του ν.3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής 1, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2016.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 25η Νοεμβρίου 2016, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.C.2)
  • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO.05)
  • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Εurostat» (ESTAT.D.2)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών» (FISMA.C.2)
  • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.B.2)
  • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.G.5) (cost free, χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση