Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (12-1-2017)

Προκηρύξεις θέσεων
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ ́ αριθμ. 8055/14.11.2016 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (20) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής 1, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Δεκέμβριο 2016 και τον Ιανουάριο 2017.
Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 16η Δεκεμβρίου 2016, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.Η.5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.F.1)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Εurostat» (ESTAT.C.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών» (FISMA.C.3)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  (HOME.D.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Aνθρώπινων Πόρων και Ασφάλειας
  (ΗR.Ε.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Κοινό Κέντρο Ερευνών» (JRC.B.5)
 • Μία θέση στη Υπηρεσία Κατάργησης της Απάτης (OLAF.B2.002)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.A.6)

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη