Εκκλησιαστικά – Γραμμάτων & Τεχνών

Συλλογή Εκκλησιαστικών Εικόνων και Κειμηλίων – Καλλιστράτι

Εκκλησιαστικό Μουσείο Ι.Μητροπόλεως Σισανίου & Σιατίστης

Πινακοθήκη Πτολεμαΐδας