Ανακοίνωση για το πρόγραμμα άσκησης δημοσίων υπαλλήλων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Σύμφωνα με το Α.Π. 7137/24-10-2014 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την με Α.Π. HR B4/BB/mb Ares 3532069/24.10.2014 επιστολή της σχετικά με το εν θέματι πρόγραμμα γνωστοποιεί ότι για το 2015 διατίθεται στη χώρα μας 12 θέσεις ασκούμενων δημοσίων υπαλλήλων σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατηγορίας AD (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) που κατανέμονται σε δύο περιόδους. Οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Μ.Ε.Α. Ε.Ε. έως τις 21.11.2014, ενώ η έναρξη του προγράμματος προγραμματίζεται για την 1.3.2015 ή την 16.3.2015. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο επισυναπτόμενο αντίγραφο της ανωτέρω επιστολής. » Διαβάστε περισσότερα !!!