Προμήθεια εποξειδικών χρωμάτων για βαφή δεξαμενών του ταχυδιυλιστηρίου ύδρευσης οικισμών Βοϊου (ΔΥΠΡΑ)

Διαγωνισμός

Η Δ/νση Τεχνικών ΄Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, κατόπιν της αριθμ. 436/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια εποξειδικών χρωμάτων για βαφή δεξαμενών του ταχυδιυλιστηρίου ύδρευσης οικισμών Βοϊου (ΔΥΠΡΑ). Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα προσφοράς. Ο προϋπολογισμός εκτιμάται  στο ποσό των 7.555,89 € (συμπ. ΦΠΑ). » Διαβάστε περισσότερα !!!