Ανακοίνωση για την Προμήθεια 80.000 Κιλών Χαλαζιακής Άμμου για τις Ανάγκες του Φράγματος του Ταχυδιυλιστηρίου στη Πραμόριτσα της Π.Ε Κοζάνης

Χαλαζιακή Άμμος

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια 80 τόνων χαλαζιακής άμμου συνολικού προϋπολογισμού 24.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ). Οι προς προμήθεια ποσότητες θα παραδοθούν στο ταχυδιυληστήριο του φράγματος Πραμόριτσα στον Πεντάλοφο του Δ. Βοϊου. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες προσφοράς. » Διαβάστε περισσότερα !!!