Φυτοϋγειονομικός έλεγχος διακινουμένου πατατόσπορου κοινοτικής και Ελβετικής προέλευσης (8-3-2021)

Πατατόσπορος

Φυτοϋγειονομικός έλεγχος διακινουμένου πατατόσπορου κοινοτικής και Ελβετικής προέλευσης (8-3-2021)

Σχετ.: 1. τo υπ’ αριθμ. 1780/53262/22-02-2021 έγγραφα του Υπ.Α.Α.Τ.

» Διαβάστε περισσότερα !!!