Εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ)

Νωπά οπωροκηπευτικά

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της  Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

Όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών (εισαγωγείς, εξαγωγείς – διακινητές, έμποροι χοντρικής πώλησης, κεντρικές λαχαναγορές, μανάβικα, σούπερ μάρκετς, πωλητές λαϊκών αγορών, πλανόδιοι ή υπαίθριοι έμποροι, παραγωγοί νωπών οπωροκηπευτικών) έχουν την υποχρέωση να είναι εγγεγραμμένοι στην Βάση Δεδομένων  του Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) σύμφωνα με το αρθρ. 3 της υπ’  αριθμ. 257543  ΚΥΑ (ΦΕΚ 1122 /τ.Β’ /08.08.2003).      » Διαβάστε περισσότερα !!!