Παροχή Διευκρινήσεων σχετικά με την διακήρυξη 12/2016

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Θέμα: «Παροχή Διευκρινήσεων σχετικά με την διακήρυξη 12/2016 ».

Σχετ. Το από 09/06/2016 αίτημά σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας, για παροχή διευκρινήσεων επί της διακήρυξης 12/2016, σας παραθέτουμε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσατε: » Διαβάστε περισσότερα !!!