Δρομολόγια ΚΤΕΛ

ΚΤΕΛ Κοζάνης:

 • Δρομολόγια
 • Εκδοτήρια Κοζάνης: 2461034454 / 2461034455
 • Αποθήκη: 2461022788
 • Πρακτορείο Αθηνών: 2105147382 / 2105152224
 • Αποθήκη Πρακτορείου Αθηνών: 2105129308
 • Πρακτορείο Θεσσαλονίκης: 2310595445 / 2310595484
 • Αποθήκη Θεσσαλονίκης: 2310595477
 • Πρακτορείο Λάρισας (Εκδοτήρια): 2410567621
 • Πρακτορείο Λάρισας (Κεντρικό): 2410572222
 • Πρακτορείο Λάρισας (ΝΙΑΒΗΣ): 2410571600
 • Πρακτορείο Πτολεμαίδας: 2463024417
 • Πρακτορείο Νεάπολης: 2468022301
 • Πρακτορείο Τσοτυλίου: 2468031482
 • Πρακτορείο Σιάτιστας: 2465021333
 • Πρακτορείο Σερβίων: 2464021491
 • Πρακτορείο Εράτυρας: 2465031317
 • Πρακτορείο Βελβενδού: 2464031479
 • Πρακτορείο Γαλατινής: 2465041203